Beskrivning hur dolda bud läggs in i systemet. Publikt:

Publikkrysset styr om ett bud inte ska synas i budhistoriken, på er hemsida, samt om bud-SMS ska skickas eller inte till samtliga budgivare. Om budet inte ska skickas till alla budgivare så kan ni bocka ur krysset, då kommer budet att läggas in i systemet men inte meddela budgivare om nytt bud. 

Skicka meddelande till:

Om budet inte ska visas på hemsidan men skickas till samtliga budgivare, kan ni bocka ur publikt och bocka i "skicka SMS/e-post till övriga budgivare/nollbudare.


I budförteckningen som lämnas till köpare och säljare,  kommer det dolda budet finnas med.