Hur ni lägger in ett dolt bud i systemet: Publikt -Publikkrysset styr både om ett bud inte ska synas i budhistoriken på er hemsida samt om bud-SMS ska skickas eller inte till samtliga budgivare. Om budet inte ska skickas till alla budgivare så kan ni bocka ur krysset, då kommer budet att läggas in i systemet men inte meddela budgivare om nytt bud. I budförteckningen som lämnas till köpare och säljare så kommer det dolda budet finnas med.