I denna manual kommer vi gå igenom om hur man tillåter e-signering på egna kontorsdokument/bolagsegna dokument. Viktig information angående roller på era användare: Har man kontorsegna dokument räcker det med att man har rollen kontorsadmin för att kunna göra detta. Har ni bolagsegna dokument behöver man ha rollen jurist. Även de med rollen jurist kommer åt och kan göra detta på kontorsegna dokument. 


1. Klicka på moduler i Mspecs och sedan vidare till dokumenthantering. För att godkänna e-signering på dokumentet klickar du på dokumentet i listan.2. När dokumentet öppnats, så klickar du vidare på ikonen för sidomenyn. Välj sedan raden inställningar, och bocka i "tillåt e-signering". Klicka på publicera pilen längst till vänster och publicera om dokumentet. Nu kommer sedan symbolen för e-signering att finnas och dokumentet går att skicka för e-signering. 3. När man publicerat dokumentet med tillåten e-signering så måste man lägga till dokumentet på nytt, för att Verified symbolen ska finnas med i dokumentet. Det kommer alltså inte att komma med på redan tillagda dokument. 

Bra att veta!

Alla dokument är inte godkända att använda för e-signering. Nedan ser ni en lista över de dokument där det inte är möjligt att använda e-signering. Ni kan särskilja de som är godkända från de som inte är godkända genom att e-signeringsvalet inte finns på de dokument vi listat nedan.


- Uppdragsavtal

- Överlåtelseavtal

- Köpebrev

- Köpekontrakt

- Depositionsavtal (Från och med 1 juli 2021 är det okej att signera digitalt) 

- Förmedlingsuppdrag (Från och med 1 juli 2021 är det okej att signera digitalt)