Förbättringar:

 • Dokument – för den som har juristbehörighet eller är kontorsadmin kan man nu ändra logga på en dokumentmall. Användbart t.ex. vid nyproduktion när byggbolaget kräver att deras logga finns på Förhandsavtal och Upplåtelseavtal.

  Gå till Dokumenthantering (finns endast för jurist och kontorsadmin), öppna sidomenyn och välj Verktyg och sedan fliken Dokumentinfo. Där väljer man logga för just den mallen.

 

 

 • Fastighetsskatt – om alla uppgifter finns med så beräknas fastighetsskatten automatiskt redan när man tar Lantmäteriutdraget.

 • Listan ”Kommande visningar” går nu att filtrera utifrån Mäklare.


 • Lista Faktura – sorteras nu efter förfallodatum.

 • Lista Assistent - visar 2 nya kolumner, Medlemskap godkänt samt Köparens bank.

 • Likvidavräkningen – köparens del av månadsavgiften räknas nu ut utan att man behöver klicka på beräkna.

 • Likvidavräkningen – nu finns möjlighet att göra andra avräkningar där säljaren betalat något som köparen behöver ersätta säljaren med. Det kan vara t.ex. Samfällighetsavgifter eller andra obligatoriska kostnader. Fungerar på samma sätt som avräkningen för fastighetsskatt eller månadsavgift men avräkning går att göra per år, per kvartal eller per månad.

 • Projekt - nytt utseende på överföringen från Projekt till hemsidan och Hemnet

 • Visningar – ansvarig mäklare föreslås nu alltid som Visas av. Detta går att ändra om någon annan ska visa bostaden.

 


Åtgärder:


Dokument – när man stänger ett dokumentfönster så hamnar man nu i ”rätt” utgångsläge.

Mobilgränssnittet - Lägg till slottid doldes i vissa mobiler, detta är nu åtgärdat.

 

 

Information rörande Tambur


Dokument

"Tambur – Köparens medgivande" finns nu som dokument i Mspecs.

Nedan finns citerat ur Tamburs nyhetsbrev:


Det är med stor glädje som vi äntligen kan berätta att vi snart lanserar en ny transaktionsbekräftelse! 

Från och med juni kommer två transaktionsbekräftelser att publiceras när köparens bank är klar med tillträdet, en för säljaren och en för köparen. I säljarens transaktionsbekräftelse kommer samtliga transaktioner som exempelvis lån och överskottslikvid att specificeras. För att säljaren ska få reda på vilken köparens bank är, behöver du som mäklare eller assistent signera ett sekretessförbindelseavtal. Avtalet behöver du bara skriva under en enda gång, däremot behöver du ett undertecknat medgivande från köparen för varje ärende.

Mer om sekretessförbindelsen
Du som mäklare eller assistent ingår en generell sekretessförbindelse, gällande kännedom om vilken köparbanken är. Sekretessförbindelsen gäller för mäklare och assistenter gentemot samtliga banker som använder Tambur. Denna sekretessförbindelse finns tillgänglig att läsa och signera under ”Mitt konto” i Tambur. Signering görs vid ett enda tillfälle med BankID.

Så fungerar medgivandet
På Tillträdesfliken kan du som mäklare eller assistent se en ny checkruta att kryssa i om köparen givit sitt medgivande till att visa sin banks identitet på säljarens transaktionsbekräftelse. Checkrutan är inaktiv (utgråad) till dess att du signerat sekretessförbindelsen under ”Mitt konto”. Säljarens transaktionsbekräftelse visar köparbankens namn om du markerat att medgivande finns, annars syns inte namnet på köparbanken. Medgivandet som köparen ska underteckna finns för utskrift under ”Mitt konto” intill sekretessförbindelsen.

 Köparens banknamn kommer inte att visas på säljarens transaktionsbekräftelse förrän funktionen är lanserad i juni, men signera gärna sekretessförbindelsen redan idag!