Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras. • E-post – Lägg till mottagare – Om det är en bostadsrätt visas nu föreningens e-postadress också i förslagen.


 • Dokument - att välja olika alternativ i en grupp krävde flera klick. Nu visas gruppalternativen i en lista där man kan välja rätt alternativ direkt.


 •  Likvidavräkning – Vid mejl kommer text om skriftliga pantbrev nu med.


 • Marknadsvärdering – om säljare eller köpare läggs till som beställare så visas nu ägarandelar.

 • Mäklarjournalen - möjlighet att sätta datum och vem som utfört journalposten för alla poster i en flik.


 • Närområde - Under kartan kan man nu kopiera länken till objektets adress. Länken kan sedan kopieras in i google maps för att få en vägbeskrivning.


 • Projekt – köparens namn visas nu i ”Lista uppdrag”.


 • Projekt – importera från excel – nu går det att importera ”Beskrivning månadsavgift”.


 • Projekt – massändra i flera objekt – nu kan man massändra tillträdesdag.


 • Projekt – nu kan man lägga till uppgifter på säljaren i projektet och därifrån uppdatera uppgifterna på alla objekt i projektet.
 • Marknadsvärdering – om säljare eller köpare läggs till som beställare så visas nu ägarandelar.

 • Webbadresser - ny kategori ”Byggarens projektsida”.


Åtgärder:

 • Bilder - Åtgärdade så att det blir lättare att dra och släppa.
 • Marknadsvärdering – avsnitt som blev ihopklumpade är nu åtgärdat.
 • Projekt – Bilder blev felskalade nu åtgärdat.