Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

 

 • Bilder – Nu kan man skriva in titel och beskrivning direkt i vyn utan att öppna varje bild.

 • Bilder – För att få en bättre överblick när man ska sortera bilder finns nu ett läge som öppnar bilderna i ett fullskärmsläge.

 • Budgivning - Tydligare uppdelning av köpargrupper.

 • Dokumentpaket – Utskrift av dubbelsidig utskrift – Nu börjar alltid sidan 1 i ett dokument på ”framsidan”.

 • E-posta redovisning av deponerad handpenning – Nu visas också ”Beskrivning” i e-post.

 • E-posta – Nu kan man lägga till sparade dokument t.ex. dokument, kvitton och fakturor genom knappen ”Lägg till bilaga”.

 • Hemnet priskalkyl – 1 Mars uppdaterade Hemnet sitt annonsavtal. Priset för en Hemnetannons finns inte längre i avtalet utan måste hämtas i ”Hemnets Priskalkyl” (https://www.hemnet.se/annonsera-bostad).

  För att underlätta att hitta kalkylen finns nu länkar på flera ställen i Mspecs. Under intag och säljarfliken samt på alla ställen där du kan publicera till Hemnet - se bilder nedan.

 • Kalenderbokning – Det går nu också att boka ”Heldag” på t.ex. tillträdesdag och handpenningsdatum.

 • Kapitalvinstberäkningen – Förbättringar – Tydligare summering.

 • Köpare – Köpare 1s gatuadress föreslås nu när man lägger till köpare 2.

 • Licensadmin – Alla användare går nu att exportera till Excel.

 • Marknadsvärderingen – Nytt fält för Värderingsändamål samt teckenbegränsningen är borttagen.

 • Objektsbeskrivningen – Det går nu att skriva ut utan bilder. I menyn, ta bort alternativen som visar bilder och lägg till ”Skriv ut utan försättsblad”.


 • Projekt – Massändra på flera objekt – Nu finns antal rum och antal sovrum.

 • Tidsseparerade visningar – Nu går det att markera vilka som man vill skicka SMS eller E-post till.

 • Utskrift av faktura och kvitto anpassad för C4-kuvert.

 • Visningar – När man vill e-posta till bokade spekulanter föreslås de som BCC, d.v.s som ”Hemlig kopia”. På så vis kan spekulanterna inte se varandras e-postadresser.

 • Visningar – Om man bokar in visningen i sin kalender via ”kugghjulet” får man också med säljarnas kontaktuppgifter samt portkod i kalendern, se bild.

  OBS! Vid nästa uppdatering kommer samma uppgifter med i bokningen när man bokar med knappen ”Boka i kalender”.


 • Ändrad ordning på kolumner i Assistentlistan samt det går nu att sortera på ”Alias”.