Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.Förbättringar

 • Bostadsrättsföreningar - Nu kan man lägga till Antal lokaler och Antal hyreslägenheter. Dessa fält kan man använda för att visa på hemsida och i Marknadsvärderingen.
 • Delning av provision - Nu kan provision delas med 2 decimaler.
 • Företagsinställningar - Licensadmin kan nu lägga in epostadress till den som har ansvaret för GDPR. Detta gör man i företagsinställningar -> visa avancerade inställningar. Epost-adressen används av Mspecs för att skicka information om GDPR samt meddela om det inträffar incidenter.


 • Objektinfo, Tomt – Lagt till egna fält för Vatten och Avlopp – visas också i Objektsbeskrivningen.
 • Projekt – När en spekulant kopplas som köpare finns nu möjlighet att dokumentera alla avgifter köparen erlägger. Dessa visas också i en ny lista som heter Avgifter.


Åtgärder

 • Fel skala på logga åtgärdad.
 • Kvitto - Rättning av att det inte gick att spara text med för många tecken.
 • Marknadsvärdering – Tillagda bilder får utskriftskrysset satt som default.
 • Marknadsvärdering – Utskriften åtgärdad.
 • Navigering åtgärdad på Ipad.
 • Visning - Rättning av "Ta bort spekulant" som är bokad på en viss visningstid.