Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum under 2022: 


Version 1.9.34 - 11 Maj

Version 1.9.35 - 15 Juni