Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum: 


Version 1.9.25 - 2021-06-30