Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum: 


Version 1.9.21 - 2021-01-27

Version 1.9.22 - 2021-03-03

Version 1.9.23 - 2021-04-28

Version 1.9.24 - 2021-05-26

Version 1.9.25 - 2021-06-30