Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum: 


Version 1.9.24 - 2021-05-26

Version 1.9.25 - 2021-06-30