Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum under 2022: 


Version 1.9.38 - 12 Oktober

Version 1.9.39 - 23 November

Version 1.9.40 - 14 December