Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:

 • Bokning av visning via hemsida - Tydligare dubblettkontroll när kontakten befinner sig i karantän
 • Budgivning - "Lägg till bud" - Nu syns även mobilnumret intill budgivarens namn.
 • Filer - Fler kategorier.
 • Filer - Varning om man försöker sätta fastighetsutdraget som publikt.
 • Kontakter - Enklare inmatning av företag efter sökning.
 • Kontorsinställningar - Nytt fält för kontorets e-postadress.
 • Lantbruk - Areal - Kryssrutor för att bocka i "publik" och "visa på marknadsdokument" direkt i listan.
 • Lantbruk och kommersiella - Förbättringar i objektsbeskrivningen samt närområdets bild.
 • Marknadsvärdering - Diverse förbättringar.

Åtgärder

 • Dokumenthantering - Nu fungerar användandet av specialtecken.
 • Fristående fakturor - Uppgifter från kontorsinställningar följer nu med.
 • Fönsterskylt -  Rättning av snabbfakta i fönsterskylt.
 • Kommersiella - Objektsbeskrivningen hämtar nu information ifrån "sammanställning hyresgästlista" istället för direkt från hyresgästlistan
 • Listor - Kommande visningar - Ny sortering av visningslistan.
 • Ny kontakt (GDPR) - Nu kan du "glömma" kontakt.
 • Närområde - Kartan utgår nu får kontorets adress om ingen att är sagt.
 • Visningsdetaljer - Nu syns alla spekulanter bokade på visningarna direkt i listan.
 • Visningsuppföljning - Nu fungerar mejlfunktionen i kommunicera (BETA).