Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:

 • Bostadsrätter - nytt på bostadsrätter "förråd som tillhör bostaden".
 • Energideklaration - nytt fält "Primärenergital".
 • Projekt - nu kan man ändra krysset "marknadsförs som nyproduktion" i massuppdateringsguiden. 
 • Visningsdetaljer - visningslista uppdaterad för tidsseparerade visningar. 
 • Visningsuppföljning - fler alternativ finns nu på spekulantens status - "kontaktad - ej svar" och "kontaktad - funderar". 
 • Webbadresser - hämta URL från dokumentlistan till webbadresser för publicering.
  Nu går det att komma åt alla tillgängliga URL: till myndigheter m.m. direkt i från fliken webbadresser.


Åtgärdade brister:

 • Kalender - tidszonerna rättade i kalendern när det skickas från Mspecs.
 • Marknadsvärdering - nu finns sidnumrering. 
 • Skyltfönster - utskrift av liggande skyltfönster åtgärdad.
 • Visningsdetaljer - att spekulanter inte kopplades till visningen är nu åtgärdad.


Leverantörer:

 • Infoping - knapp till leverantören i fliken "publicera".

 

Mspecs standardhemsida (Wordpress):

 • Logotypen länkar nu till startsidan. 
 • Pris i annan valuta visas nu.
 • Kommersiella fastigheter - kommentar till kostnader kommer nu med i objektsbeskrivningen.