Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:

  • Lantbruk - nytt dokument: "Uppdragsavtal - Värdering/Skogsuppskattning"
  • Kapitalvinstberäkning - nya K-blanketter för 2019
  • Nya fastighetsskatter från den 7 januari
  • Frågelista - Nu finns "grupp" alternativ på respektive fråga som underlättar när ni vill skriva in svaren direkt i dokumentredigeringen.


Åtgärdade brister:

  • Lantmäterikartor får nu rätt kategori i fliken filer
  • Hitta.se sökning med specialtecken fungerar nu
  • Mindre bugg-fixar