Åtgärdade brister:

  • Dokument – ny mall för ”Andelsinfo med adress”
  • Dokument – brevmall, * för att förtydliga val med eller utan mall
  • Kommersiella – objektsbeskrivningen, värderingsenheter
  • Marknadsvärdering – "fel vid spara" är åtgärdat
  • Mäklarjournalen – datum i journalen blev ibland förskjutet
  • Marknad – utseende och information på fönsterskylt justerat
  • Närområde – googlekartan åtgärdad
  • Wordpress – vattenareal följer nu med ut på objektsbeskrivningen på Mspecs-hemsidan