Nya funktioner/förbättringar:

 • Budgivning – Möjligt att ta bort en nollbudare (budgivare som inte lagt något bud).

 • Nyproduktion – Öppna projektet inifrån ett projektuppdrag.

 • Övriga rättigheter och belastningar – Ny typ: Utmätning.

 • Visningsuppföljning – Utökat med knappar för att skicka GDPR-information.

 • Fastighetsbeteckning – Utökat fält till 150 tecken.

 • Leverantörstjänster och produkter – Möjligt att som leverantör själv redigera information och logga.
Åtgärdade brister:

 • Boendekostnadskalkyl – Borttaget för kommersiella, lokaler, tomt och BRF.
 • Budgivning – Information om max antal tecken vid utskick av SMS via kommunicera.
 • Budgivning – Ny text på knapp: Lägg till budgivare/nollbudare.
 • Dokument – Radbrytning i paragrafer fungerar korrekt.
 • Faktureringsenhet – Förtydligat att man behöver ange en e-post till fakturamottagare för att bocka i att det är en faktureringsenhet.
 • Fönsterskylt – Utskrift ser korrekt ut med design, layout och texter.
 • Kalender – Hantering av tidszoner är nu korrekt.
 • Fastighetskarta – Sparas nu korrekt till filer.
 • Likvidavräkning – Hanteringen av provision visas korrekt.
 • Nytt lösenord – Korrigering av svengelska.
 • Närområde – Markering på kartan fungerar.