Nya funktioner/förbättringar:

  • Budgivning – Möjligt att ta bort en nollbudare (budgivare som inte lagt något bud).

  • Nyproduktion – Öppna projektet inifrån ett projektuppdrag.

  • Övriga rättigheter och belastningar – Ny typ: Utmätning.

  • Visningsuppföljning – Utökat med knappar för att skicka GDPR-information.

  • Fastighetsbeteckning – Utökat fält till 150 tecken.

  • Leverantörstjänster och produkter – Möjligt att som leverantör själv redigera information och logga.
Åtgärdade brister:

  • Boendekostnadskalkyl – Borttaget för kommersiella, lokaler, tomt och BRF.
  • Budgivning – Information om max antal tecken vid utskick av SMS via kommunicera.
  • Budgivning – Ny text på knapp: Lägg till budgivare/nollbudare.
  • Dokument – Radbrytning i paragrafer fungerar korrekt.
  • Faktureringsenhet – Förtydligat att man behöver ange en e-post till fakturamottagare för att bocka i att det är en faktureringsenhet.
  • Fönsterskylt – Utskrift ser korrekt ut med design, layout och texter.
  • Kalender – Hantering av tidszoner är nu korrekt.
  • Fastighetskarta – Sparas nu korrekt till filer.
  • Likvidavräkning – Hanteringen av provision visas korrekt.
  • Nytt lösenord – Korrigering av svengelska.
  • Närområde – Markering på kartan fungerar.