Dokumentet "GDPR - Information om behandling av personuppgifter" som ska lämnas till samtliga kontakter ni lägger in i systemet behöver anpassas på fyra ställen efter er verksamhet för att ni ska arbeta enligt lagkraven. 

Genom att fylla i er GDPR information i fliken Dokumentinställningar¹ hjälper systemet er att fylla i dokumentet "GDPR - Information om behandling av personuppgifter" per automatik.


Gör såhär:

  1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet i Mspecs och sedan på företagsinställningar i menyvalet.
  2. Skrolla ner och öppna fliken "Dokumentinställningar".
  3. Fyll i fälten med information om vart ifrån ni hämtar personuppgifter, vart ni lagrar personuppgifter, vem som är personuppgiftsansvarig på företaget samt om personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/ESS.I dokumentet kommer uppgifterna att se ut enligt följande: 
Om ni väljer att skapa ett eget dokument i dokumenthanteraren finns även möjlighet att dra in variablerna som hämtar informationen ifrån dokumentinställningarna till önskad plats i dokumentet. Variablerna finns tillgängliga i den högra sidomenyn i dokumentredigeringen och fliken "verktyg".

¹ Dokumentinställningarna finner den i licensen som är bolagsadministratör.