I Mspecs kan ni skapa objekt på fyra olika sätt.

- Via ett utdrag från Lantmäteriet. 

- Via ert BRF-register

- Ni kan skapa ett projekt.

- Ni kan även fylla i formuläret manuellt.


Ni börjar alltid med att klicka på "Nytt uppdrag" uppe till höger i flödesvyn, för att därefter välja hur ni vill skapa ert objekt. 
Skapa via Lantmäteriet 


När ni väljer att skapa ert objekt via Lantmäteriet följer ni stegen nedan:


1. Ni behöver först välja kommun.

2. Därefter väljer ni att skriva in adress alt. fastighetsbeteckning. 

3. Klicka sedan på "Hämta" till höger om adressen eller fastighetsbeteckningen ni fyllt i.4. Ni kommer då se de matchande resultaten. 

5. Klicka på den aktuella fastigheten för att gå vidare och för att hämta ett fastighetsutdrag. 6. Om ni är ansluten till flera kontor i Mspecs, kommer ni behöva välja vilket kontor detta objekt ska tillhöra.

7. Därefter kan ni, om ni vill, lägga till ytterligare en handläggare. 

8. Sedan väljer ni vilka tjänster ni vill beställa.

9. Avsluta med att klicka på "Skapa uppdrag". När ni klickat på "Skapa uppdrag", kommer ett objekt att skapas och hamna i flödesvyn (första sidan när ni loggar in i Mspecs). Ni kommer även få en PDF-fil som sparas under "Filer" på ert objekt. Skapa via BRF-registret


Om ni skapat en BRF sedan tidigare har ni möjligheten att skapa ett objekt via ert BRF-register. 

Det innebär att informationen som ni fyllt i på föreningen kommer följa med till objektet (det går bra att koppla er förening till ert objekt i efterhand).


1. Börja med att klicka på "Skapa via BRF-registret"

2. Skriv in er förening.

3. Klicka på "Hämta". 

4. Ni kommer då se de matchande resultaten.

5. Klicka på den ni vill koppla ert objekt mot.6. Om ni lagt in en byggnad på er förening, vilket vi rekommenderar för bästa resultat, kommer ni att få frågan om att välja byggnad alternativt koppla utan byggnad. 7. När ni gjort ert val, kommer ni få upp en ny ruta där ni fyller i informationen för ert objekt.

8. Klicka sedan på "Skapa". 

9. Därefter kommer ett objekt att skapas och ni hittar det i flödesvyn. 

Nytt projekt


Genom att skapa ett projekt kan ni bland annat hantera och massredigera flera objekt samtidigt för att spara tid då det är vanligt att stor del av informationen är densamma i objekten.


1. Börja med att klicka på "Nytt projekt" 

2. Fyll sedan i kontor.

3. Skriv in vad projektet ska heta.

4. Klicka på "Lägg till". 


Ert projekt kommer att skapas och ni kan nu skriva en projektbeskrivning och lägga till objekt.Projektet kommer att hamna som ett "objekt" i er flödesvy, när ni sedan klickar in er på projektet öppnas projektets egna flödesvy där objekten som tillhör projektet ska skapas.

Fyll i formuläret manuellt


1. Välj objektskategori.

2. Om det finns flera kontor, väl vilket kontor objektet ska tillhöra.

3. Välj namn på objektet.

4. Byt handläggare/Låt den valda ligga kvar.

5. Välj vilken roll vald handläggare ska ha.

6. Avsluta med att klicka på "Skapa".


Det kommer nu att skapas ett helt tomt objekt där ni får skriva in all information från grunden.