Förarbete:

Hanteringen av personuppgifter i Mspecs behöver ske i två steg, varav steg ett är ett arbete som ni måste börja med för att alla befintliga kontakter i systemet ska få "Information om behandling av personuppgifter". Steg två visar hur du behöver arbeta fortsättningsvis för att uppfylla kraven enligt den nya dataskyddsförordningen.


Nedan visar vi dig hur du skickar informationen till dina kontakter:

Steg 1 - Instruktion om GDPR informationsutskick till alla kontakterDitt löpande arbete enligt GDPR:

Nästa steg visar hur du hanterar GDPR i din vardag framöver: 

Steg 2 - Det löpande arbetet efter den första utskicketFöljande dokument är uppdaterade med ”Information om behandling av personuppgifter” och Hemnets nya avtal:
Förmedlingsuppdrag – fastighet
Förmedlingsuppdrag – bostadsrätt
Förmedlingsuppdrag – näringsidkare (finns också i en version utan ”Information om….)

Andra dokument:

Information om behandling av personuppgifter (fullständig)
Information om behandling av personuppgifter SÄLJARE
Information om behandling av personuppgifter KÖPARE
Information om behandling av personuppgifter SPEKULANT
Hemnets nya annonsavtal med bilaga om integritetspolicyMäklarsamfundet och FMF:s film visar när ni behöver dela ut information om hantering av personuppgifter, klicka på länken för att se filmen: https://vimeo.com/270322901


Länk till den branschgemensamma informationen om lagring av personuppgifter: http://gdpr.kundenssida.se/