Nya funktioner/förbättringar:


 • Klippbok – Hanterar nu rubriker.
  Rubrik hamnar som ämnesrad när du skriver brev och skickar e-post.
  Det fungerar på samma sätt när du infogar en ny paragraf i ett dokument.

 • Kontakter - Möjlighet att lägga in önskemål och skicka matchningsbrev till kontaktperson (anställda) på ett företag.

 • Kontakter – Varning om man försöker stänga kontaktkortet med osparade ändringar.


 • Objektsbeskrivning – Bostadsrätt visar nu fältet Markägare.

 • Skorstenskommentar – Fältet utökat till 450 tecken.

 • Visningsdetaljer – Nytt fält för interna anteckningar.

 • Visningsuppföljning - Numera visas även inbokad visningstid samt högsta bud.

 • Önskemål för matchning – Datum för när önskemålet skapades och senaste ändringen.

Åtgärdade brister:


 • Boendekalkyler – Fixade länkar och uträkningar.
 • Dokument – Ökat radavstånd i signaturer.
 • E-post – Signatur hanterar nu storleken på loggan korrekt för mottagaren.
 • Lista assistent/kontakter – Nu sparas även kontraktsdatum i filter.
 • Kommunicera – Visas nu i sidomenyn till höger i visningsuppföljning.
 • Kontakter – Sammanslagning av kontakter och andelstal följer nu med till den sammanslagna kontakten.
 • Lantmäteri – Förbättrad text när man tar fastighetsutdrag på en uppdragskopia och man får upp dubblettfråga.
 • Lantmäteri – Fastighetsutdraget hamnar nu på rätt kontor baserat på kontor i intagsfliken.
 • Likvidavräkning – Bilagor som skickades felaktigt vid e-post nu åtgärdat.
 • Objektsbeskrivning – Fältet för hisskommentar flyttat och ligger nu i samband med hiss på byggnad.
 • Objektsbeskrivning – Objektstyp visas korrekt vid objektkategori Lokal.
 • Standardhemsida – Sökfält visas nu alltid.
 • Visningsskylt – Redigera ikonen borttagen från utskrift.