Gå till säljarens/köparens kontaktkort och i kontaktkortets nedre del finner du avsnittet för signaturer. 

  1. Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till den/de som ska vara ombud, fullmakt eller firmatecknare för säljaren/köparen:
  2. Välj om det är en kontaktsignatur eller om det är en dödsbodelägare.

  3. Om du väljer "Kontaktsignatur" går det bra att skriva in valfri text i fältet "Signatursrubrik"

  4. Skriv in namnet på den som ska signera under Signaturtext (ombudet, fullmaktstagaren eller firmatecknaren).

  5. Klicka på den gröna rutan för att spara dokumentsignaturen.