Nya funktioner/förbättringar: • Projekt – Koppla säljare vid import av bostäder från excel

 • Budgivning – Nu visas telefonnummer i budlistan
 • Kontakt – Knapp för att fylla i objektets adress på kontakt

 • Bostadsrätt – Listan "Ingår i avgiften" nu i bokstavsordning

 • Objektsinfo - Nu finns även fliken "Uppdrag" under objektsinfo


 • Kommersiella - Ny inmatning av Hyresgästlistasammanställning och Cash Flow-kalkyl

 • Kommersiella - Nu finns tre nya flikar för inmatning av schablonkostnader


 • Kommersiella - Cash Flow-kalkyl, kryssrutor för vad som ska vara med i beräknignen
Åtgärdade brister:

 • Dokument – förbättrad utskrift av signaturer och samtycke
 • Kommersiella – boendekalkyl borttaget
 • Budgivning – vi delning av köpargrupp så hanteras budalias på rätt sätt
 • Förbered tillträde – handläggare som läggs in manuellt sparas