Nya funktioner/förbättringar


 1. Kundkännedom – På kontaktkortet kan du nu välja fliken BankID för att verifiera kontakt. 2. Budgivning – Öppna kontakten från budgivaren


 3. Utland – Steg 1 i att anpassa uppdrags meny och fält till utlandsprocess. Visning-, Budgivning-, Kontrakt- och Tillträdes-flikarna samt Mäklarjournalen döljs.

 4. Utland -  Bostadsrätt: Lån och Pantförskrivnings flikar dolda
  Småhus/Tomt: Inteckningar, Lån, Övriga rättigheter och belastningar samt Taxeringsvärde flikar dolda

 5. Dokument – Förbättrat gränssnitt med tydligare flervalsparagrafer (karusellval)


 6. Dokument – Visar vilka paragrafer som är kopplade till en grupp


 7. Dokument – Signaturer visar nu rätt kontaktflik (säljare, köpare osv)


 8. Dokument – Tydligare markering när man lägger till ny paragraf


 9. Dokument – Blå ram runt gula fält


 10. Dokument – Lägg till ny paragraf nu med hjälptext om dra-och-släpp

 11. Dokument – Val för att uppdatera ort/datum för samtliga signaturer alternativt endast säljares, köpares eller mäklares signatur.


 12. Hemsida – vid publicering till hemsida visa länk i fliken till objektet på hemsidanÅtgärdade brister


 1. Rapport – Fixade knappar för mobil
 2. Dokument – Kopiera uppdrag tar nu med dokument korrekt
 3. Fastighetsskatt – Rätt beräkning i gränssnittet när det saknas värderingsenhet på mark
 4. Lantmäterikartor – Omgjord och förbättrad
 5. Budgivning – Förbättrad uppdragskoppling vid budgivning via SMS
 6. Marknadsvärdering – Med bild bugg fixad
 7. Dokument – Multiutskrift bugg fixad
 8. Bovision – Utökat med fält anpassade för Bovision
 9. Mobil – Förbättrad bildvisning