För att lägga till eller redigera ett dokument behöver man klicka på fliken dokument som finns i vänstermenyn på objektet. Själva fliken dokument finns på flera ställen i Mspecs. 


1. Klicka på knappen lägg till dokument. 

2. I sökrutan kan du sedan skriva vilket dokument du önskar lägga till. Det finns sedan två knappar, antingen lägg till och öppna eller lägg till dokument. 3. När du lagt till ditt dokument så kommer du sedan se en lista på alla dokument du lagt till. Du kan sedan klicka på dokumentet för att börja redigera det. För att öppna dokumentet, klicka på rubriken alternativt på kugghjulet längst ut till höger. 4. I de paragrafer som är ljusgula är fälten låsta, de är variabler som hämtas in från ditt objekt. Vill man redigera i dessa paragrafer behöver man trycka på den gula bakgrunden för att sedan få upp sidomenyn på höger sida. Där kan du sedan börja redigera, viktigt att tänka på är att informationen man ändrar här ändras sedan i objektet också. 5. Vill man redigera i de paragrafer där bakgrunden är vit kan man bara ställa markören i dokumentet och skriva som vanligt, dessa paragrafer är inte låsta. 


6. Vill man byta plats på paragraferna så använder man den ljusgråa pilen framför varje paragraf, och drar sedan paragrafen till önskad plats. 


7. På de ställen i dokumentet där det finns en pil med texten GRUPP, finns det olika formuleringar på samma paragraf. Tryck på denna för att få fram sidomenyn, där ser du de olika alternativen och klickar på den du vill använda. 
8. Om man vill lägga till en egen paragraf så kan man klicka på symbolen längst upp till höger i dokumentet, klickar man på den så kommer sidomenyn upp på höger sida. Vill du infoga en ny paragraf så klickar du på den raden och drar den sedan till dokumentet och släpper. Det skapas då en ny paragraf och då kan du lägga in din text. På samma ställe kan du även infoga en sidbrytning, gör på samma sätt och släpp raden på det ställe i dokumentet som du önskar skapa en sidbrytning. 9. Önskar man att lägga till en tilläggsklausul i dokumentet kan man klicka på paragraftecknet högst upp i dokumentet, så kommer alla dolda paragrafer fram. För att sedan visa denna paragraf klickar man i den vita rutan framför texten, så kommer sidomenyn upp och du kan då bocka i rutan för att visa paragrafen.