Så här hanterar du ett samtycke/medgivande: 


1. Gå in på säljarens kontaktkort och klicka på "Lägg till" för att skriva in namnet på personen som ska lämna ett medgivande:

2. När du skrivit in namnet på personen under signaturstexten klickar du på den gröna ikonen för att spara.


Detta kommer sedan att följa med till alla dokument som berörs av medgivandet.


Exempel på hur du hanterar dokumentet "Samtycke (Äktenskapsbalken/Sambolagen)":


1. För att ändra så det står make/maka etc. klickar man på "grupp" på vänster sida om raden Samtycke högst uppe i dokumentet. Då öppnas sidomenyn och man kan då välja i högermenyn för att ändra text.2. Klicka sedan inom det gula fältet så sidomenyn öppnas och du står vid fliken "Fälthanteraren", bocka ur de säljare som inte ska ha medgivande.3. För att lägga till ort och datum klickar du på det gula fältet vid medgivare, då öppnas sidomenyn och du är under fliken "Namnteckning". 

Skriv in ort och datum och klicka på "Uppdatera".Exempel på hur samtycket ser ut i köpekontraktet:


1. Om inte namnet kommer in kontraktet kan du behöva klicka på den gula bakgrunden vid säljarens underskrift för att öppna sidomenyn till höger. Där kan du sedan "uppdatera signaturinfo".