Lägg till en fullmakt i dokumentfliken genom att klicka på knappen "lägg till dokument", öppna sedan dokumentet. 

Nu finns det olika alternativ, vi visar exempel på dokumentet Fullmakt Säljare.
Det fungerar likadant för övriga fullmakter. 


Alternativ 1: Det finns 2 säljare, den ena säljaren har fullmakt för den andra.


1. Klicka på säljarens namn.
2. Bocka ur fullmaktsgivarens namn. 
3. Resultatet blir:


4. Klicka sedan på de gulmarkerade signaturraderna. I sidomenyn öppnas fältet för Namnteckning.
5. Du kommer då in under fliken säljare.
6. Bocka ur säljaren som i detta fall inte ska skriva under ( fullmaktstagaren Ann). 


Nu syns enbart fullmaktsgivarens signatur. 


Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skrivas ut!


Alternativ 2: Säljaren behöver en fullmakt utan namn (för att skriva in fullmaktstagarens namn manuellt):


1. Klicka på "Grupp" alternativt ikonen för att öppna sidomenyn.
2. Välj i högermenyn vilket alternativ för "Fullmakt för" ni vill använda. 
3. Resultatet blir enligt bilden. 

4. Om det behövs, så går det att välja vem som ska skriva under. 
Klicka sedan på de gulmarkerade signaturraderna. I sidomenyn öppnas fältet för Namnteckning.
5. Du kommer då in under fliken säljare.
6. Bocka ur säljaren som i detta fall inte ska skriva under.


Nu syns enbart fullmaktsgivaren signatur.  


Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skriva ut!


Alternativ 3: Säljaren har namnet på fullmaktstagaren:


1. Klicka på "Grupp" alternativt ikonen för att öppna sidomenyn.
2. Använd alternativen till höger för att växla till det tredje alternativet. 

3. I det tredje alternativet kan du sudda ut NN och skriva in namnet på fullmaktstagaren:


Alternativ 4: Fullmakt för en dödsbodelägare:

För att se en kort video på hur ni gör en fullmakt för dödsbodelägare, klicka här.

1. Klicka på "Grupp" alternativt ikonen för att öppna sidomenyn.
2. Använd alternativen till höger för att växla till det fjärde alternativet, då kommer dödsbodelägarens namn upp. 

3. Resultatet blir enligt bilden nedan:Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skriva ut!