Som ny användare av Mspecs rekommenderar vi att ni går igenom "Mina inställningar".


1. Börja med att klicka på er profil uppe i högra hörnet i Mspecs.

2. Gå därefter vidare in på "Mina inställningar".

3. Klicka på ert namn under rubriken "Hantera profil".

Grunddata

Det viktigaste fälten att fylla i är: Förnamn, Efternamn, Mobilnummer samt E-post. Personnummer med 12 siffror är viktigt för att kopplingen till Tambur och Verified ska fungera.

Dessa fält lyfts över till objektbeskrivning och hemsida.  Ni kan även lägga in er titel i användarkortet. Den titeln kommer sedan att föreslås på användarens objekt.Extra information

Under "Extra information" lägger ni in er profilbild, om ni önskar ha en.

Bilden behöver vara i JPEG eller PNG-format.
E-post och brevsignatur
Här kan ni välja att lägga in signaturer för E-post och brev som skickas från Mspecs.

Bifoga logga:
1. Klicka på "Hämta logotyp".
2. Klicka på er logga (Detta är loggan ni lagt in under era företagsinställningar).
    - Vill ni ha en annan logga behöver ni klicka på följande ikon för att välja bild: 
3. Klicka på loggan, dra i rutan i den nedre kanten för att ändra storleken.
Bankkontonummer

Här lägger ni in ert klientmedelskonto och företagskonto. Dessa kontona behöver läggas in här för att de per automatisk ska finnas valbara i olika dokument och i likvidavräkningen.


Bankgiro eller Plusgiro:

För att lägga till bankgiro eller plusgiro:


1. Skriv "Bankgiro" eller "Plusgiro" i fältet "Bank". 

2. I fältet "Clearingnummer" skriver du "BG" eller "PG".

3. I fältet "Kontonummer" anger du ditt plusgiro- eller bankgiro-nummer.


Utländska kontonummer:

För Iban/swift:


1. Ange Iban/swift i fältet "Bank".
2. Lämna tomt i fältet "Clearingnummer". 
3. Fyll sedan i kontonumret i fältet "Kontonummer" t.ex. IBAN 1234567 SWIFT 98765432.

Viktigt!

Ni behöver välja "Typ" för att systemet ska känna av i vilket dokument du kan behöva de olika kontonumren.
Användarinformation (för bolagsadministratören)
  • Användarnamn/e-post - här kan ni byta användarnamnet ni loggar in med i Mspecs.
  • Roll - "Användare" är rollen som behövs för att vara mäklare i systemet, det är även här ni kan lägga till andra roller och behörigheter.
  • Kontor - om det finns flera kontor i licensen kan ni lägga till vilka kontor ni ska ha tillgång till.
  • Återställning av lösenord för Mspecs systemet - om ni klickar på "Återställ"-knappen skickas ett mejl ut till er e-postadress för att sätta ett nytt lösenord.
  • Byt lösenord - via knappen "byt lösenord" kan ni ändra lösenordet direkt i Mspecs.

SMS-nummer

Om ni önskar skicka SMS från ett annat mobilnummer än Mspecs standardnummer kan ni lägga in ett eget mobilnummer. 

  • Med Mspecs standardnummer kan inte mottagaren svara på SMS:et.

                - Måste användas i en budgivning för att automatiska bud ska fungera.

  • Med ett eget mobilnummer kan mottagaren svara direkt till din mobiltelefon.Mina inställningar

Om du önskar att ställa in standardinställningar för samtliga budgivningar och standardinställningar för budgivare så gör ni det under fliken "Mina inställningar" och väljer antingen budgivning eller budgivare. 


Budgivningssidan:


Inställningar för budgivare: