Som ny användare av Mspecs rekommenderar vi att ni går igenom "Mina inställningar".


1. Börja med att klicka på er profil uppe i högra hörnet i Mspecs.

2. Gå därefter vidare in på "Mina inställningar".

3. Klicka på ert namn under rubriken "Hantera profil".

Grunddata

Det viktigaste fälten att fylla i är: Förnamn, Efternamn, Mobilnummer samt E-post. 

Dessa fält lyfts över till objektbeskrivning och hemsida.
Extra information

Under "Extra information" lägger ni in er profilbild, om ni önskar ha en.

Bilden behöver vara i JPEG eller PNG-format.
E-post och brevsignatur
Här kan ni välja att lägga in signaturer för E-post och brev som skickas från Mspecs.

Bifoga logga:
1. Klicka på "Hämta logotyp".
2. Klicka på er logga (Detta är loggan ni lagt in under era företagsinställningar).
    - Vill ni ha en annan logga får ni kopiera in den direkt i skrivfältet.
3. Klicka på loggan, dra i rutan i den nedre kanten för att ändra storleken.
Bankkontonummer

Här lägger ni in ert klientmedelskonto och företagskonto. Dessa kontona behöver läggas in här för att de per automatisk ska finnas valbara i olika dokument och i likvidavräkningen.


Bankgiro eller Plusgiro:

För att lägga till bankgiro eller plusgiro:


1. Skriv "Bankgiro" eller "Plusgiro" i fältet "Bank". 

2. I fältet "Clearingnummer" skriver du "BG" eller "PG".

3. I fältet "Kontonummer" anger du ditt plusgiro- eller bankgiro-nummer.


Utländska kontonummer:

För Iban/swift:


1. Ange Iban/swift i fältet "Bank".
2. Lämna tomt i fältet "Clearingnummer". 
3. Fyll sedan i kontonumret i fältet "Kontonummer" t.ex. IBAN 1234567 SWIFT 98765432.

Viktigt!

Ni behöver välja "Typ" för att systemet ska känna av i vilket dokument du kan behöva de olika kontonumren.
Användarinformation
  • Användarnamn/e-post - här kan ni byta användarnamnet ni loggar in med i Mspecs.
  • Roll - "Användare" är rollen som behövs för att vara mäklare i systemet, det är även här ni kan lägga till andra roller och behörigheter.
  • Kontor - om det finns flera kontor i licensen kan ni lägga till vilka kontor ni ska ha tillgång till.
  • Återställning av lösenord för Mspecs systemet - om ni klickar på "Återställ"-knappen skickas ett mejl ut till er e-postadress för att sätta ett nytt lösenord.
  • Byt lösenord - via knappen "byt lösenord" kan ni ändra lösenordet direkt i Mspecs.

SMS-nummer

Om ni önskar skicka SMS från ett annat mobilnummer än Mspecs standardnummer kan ni lägga in ett eget mobilnummer. 

  • Med Mspecs standardnummer kan inte mottagaren svara på SMS:et.

                - Måste användas i en budgivning för att automatiska bud ska fungera.

  • Med ett eget mobilnummer kan mottagaren svara direkt till din mobiltelefon.