Följ stegen nedan för att lägga in er tjänst:


1. Klicka på avataren uppe i högra hörnet i Mspecs.

2. Gå till "Företagsinställningar".

3. Fäll uten fliken "Leverantörstjänster och produkter".4. Klicka på knappen "lägg till".

5. Namnge er tjänst.

6. Beskriv tjänsten.

7. Lägg in kostnaden.

8. Väl rätt valuta

9. Bocka i om tjänsten endast ska visas för användare i den egna licensen.

10. Välj presentation, något av följande tre alternativ:

  • Fristående - då öppnas tjänsten i ny flik i webbläsare.
  • Inramad - tjänsten öppnas inramad i Mspecs.
  • För att få in beställningen via mejl. Måste delkonfigureras av Mspecs tekniker.

11. URL till er webservice för beställa tjänsten.

12. URL till er webservice för att ändra/kontrollera status på beställd tjänst.

13. URL till information om leverantörens tjänst.

14. Avsluta med att klicka på "lägg till".