Om du har ett projekt och har skapat ett antal kopior av ett objekt, så kan du med den här funktionen göra förändringar i objekten på ett smidigt sätt. 

 1. Klicka på "lista uppdrag" i den övre menyraden.
 2. Du kan välja att göra en filtrering om du bara vill göra i förändringar i objekt med t.ex. 2 rum.
 3. Bocka i de objekten du vill göra förändringar i längst ut till höger.
 4. Klicka på knappen "förändringar i flera objekt".


 5. När du klickat på knappen "Förändringar i flera objekt" öppnas ett nytt fönster där det första objektets information visas.
 6. Redigera informationen i objektet.
 7. Bocka i den informationen du vill ska föras vidare till nästa objekt.

   
 8. Klicka på nästa för att komma vidare till nästa objekt, då har informationen från det föregående objektet kopierats över.
 9.  Fortsätt klicka på Nästa tills du gått igenom alla markerade objekt, då klickar du på Stäng.