Likvidavräkningen kan diffa om ni fördelat beloppet på flera konton och efter detta gör en ändring i likviden. Om slutlikviden endast ska in på ett konto kommer beloppet med automatik att justeras.


Tips!

Gör klart alla delar av likviden innan ni fördelar beloppet på säljaren, detta för att undvika att några siffror ska diffa.


Vanligen uppstår en diff på utskriften om en ändring i efterhand gjorts på lånet efter att ni redan har fördelat beloppet på säljarna. 

Följ stegen nedan för att korrigera detta:


1. Gå till säljarfliken

2. Klicka på kugghjulet bredvid säljaren.

3. Klicka på "Ta bort".

4. Upprepa på samtliga säljare.


5. Klicka sedan på "Lägg till".

6. Bocka i säljarna som beloppet ska fördelas på.

7. Fördela beloppet på de ni kryssat på.

8. Klicka på lägg till.


Nu kommer det korrekta beloppet fördelas på säljarna.