• Läs gärna mer om "Beräkna vinst eller förlust" hos skatteverket.


Kapitalvinstberäkning


Du hittar fliken Kapitalvinst genom att gå till Intag, Tillträde eller Uppföljning i vänstermenyn på objektet. 


Dokumentet "underlag för kapitalvinstberäkning" att lämna till säljaren finns att skriva ut på två ställen. Först uppe i högra hörnet. 

Denna utskrift kommer att vara ifylld med kortare information om bostaden.


Längst ner under "Kapitalvinst", på respektive säljare hittar du en annan väg.
Klicka på kugghjulet i högra hörnet och på "Skriv ut blankett för underlag".
Denna utskrift kommer att vara mer komplett med redan ifylld information om säljaren.
Nedan kommer några bilder som beskriver kapitalvinstberäkningsmodulen:


Preliminär kapitalvinstberäkning


1. Fyll i uppgifter om det sålda objektet. 

2. Fyll i inköpsuppgifter om det sålda objektet. 

3. Klicka på Visa förbättringar för att fylla i förbättrande reparationer- och underhåll samt ny-, till- och ombyggnad. 
Klicka på säljaren för att beräkna uppskov, skapa k-blanketter eller skriva ut en preliminär kapitalvinstberäkning för respektive säljare.


Preliminärt uppskov


1. Fyll i om säljaren har ett gammalt uppskov att återföra under "återförande av uppskov". 


Slutligt uppskov - viktigt att fylla i ägarandel i nya bostaden! 
K-blankett


1. Klicka på säljarens namn längst ned och välj den K-blankett du vill skriva ut, du kan redigera i blanketten.

Inget uppskov


Om det inte ska begäras något uppskov, lämnar du bockarna tomma.