Lägg in både dödsboet och dödsbodelägarna under fliken ”Säljare”.


Bocka i om det är ett "Dödsbo" eller en "dödsbodelägare" i kontaktinformations-kortet under fliken Säljare.

Det gör i sin tur att endast dödsboet står som säljare i dokumenten och att dödsbodelägarna undertecknar dokumenten.


Observera att dödsbodelägare ej ska ha andel i sitt kontaktkort förutsatt att dom inte är delägare i fastigheten.

Överskriften "I egenskap av dödsbodelägare" kommer automatiskt in i dokumentet ovanför dödsbodelägarnas signaturrader:
Om du vill ändra texten ovanför signaturraden behöver man i sidomenyn välja "Säljare" i rullistan istället för "Dödsbodelägare" för att det gråmarkerade fältet ska "öppna sig".


När fältet öppnat sig kan du byta ut texten "I egenskap av dödsbodelägare" till annan text.
Exemplet nedan visar en advokat som är ombud för dödsboet. Alternativet kan också vara att en dödsbodelägare signerar för samtliga enligt fullmakt:
Såhär kommer det se ut vid utskrift av dokumentet:

Överst i dokumentet:Nederst i dokumentet: