I Mspecs kan du arkivera ditt objekt. 


I dagsläget så behöver du enbart ändra status på ditt objekt till Arkiverat ( under Uppdragsinfo - Uppdrag ). Då kommer objektet inte vara synligt i din flödesvy. 

För att hitta det i flödesvyn, räcker det med att du ändrar Status och bockar i Arkiverat. 


Här kommer mer detaljerad information om hur du arkiverar och sätter en arkivnummerserie. Tryck uppe i högra hörnet på ditt namn, och välj "Kontorsinställningar"


 

 

Sedan väljer du vilket av dina kontor du vill börja lägga in arkivnummerserie på:

 

  

 

När du klickar på det kontoret du vill lägga till en arkivnummerserie på får du upp kontorsinställningarna för kontoret. 

I fältet ”Eget nummer / Arkiv id” lägger du till numret ni vill starta på:

 

 

 

 

 

 

Inne i objektet

 

Du hämtar nästa arkiveringsnummer inne i objektet genom att gå till "Tillträde" i vänstermenyn och sedan fliken ”Efterarbete tillträde”:


 


Eller genom att gå till Intag - Uppdrag 
 

Vill du inte använda en serie kan du självklart också skriva in egna nummer manuellt varje gång.