Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsaren Chrome tillsammans med Mspecs. 


Följ länken nedan för att se en film med instruktioner om hur du installerar Chrome till din dator:

Installera Chrome