Testa att ändra filter i flödesvyn och/eller välj alternativet Rensa allt på de olika valen objektstyp, mäklare, uppdragstyp, kontor och status.

 Om problemet kvarstår, vänligen kontakta vår support via mail: support@mspecs.se