1. Klicka på Listor och sedan "Lista uppdrag" i den övre menyraden i flödesvyn:

2. Klicka på kugghjulet till höger på objektet du vill kopiera och välj "Skapa kopia":
3. Välj antal kopior samt vilken info du vill ska kopieras med till det nya uppdraget: