Mäklarjournalen

Läs mer om hur du arbetar i mäklarjournalen nedan eller se filmen här: Mäklarjournalen - InstruktionsfilmUnder varje flödessteg i Mspecs finner ni en flik för mäklarjournalen och den är uppbyggd så att man ska gå in och bocka i när uppgifter är utförda. Då registreras dagens datum.Genom att trycka på plustecknet  kan du göra olika ändringar:

- Ändra datum om du utfört uppgiften en annan dag

- Välja vem uppgiften är utförd av ( om det är någon annan än du )

- Lägga till en kommentar

- Bifoga filer t.ex. vid en ID-kontroll.
Den fullständiga mäklarjournalen skriver ni ut genom att gå till  knappen i vänstermenyn på objektet.