Mäklarjournalen

Läs mer om hur du arbetar i mäklarjournalen nedan eller se filmen här: Mäklarjournalen - Instruktionsfilm


Under varje flödessteg i Mspecs finner du en flik för mäklarjournalen. Den är uppbyggd så att du kontinuerligt under förmedlingen ska gå in där och bocka för utförda uppgifter, då registreras dagens datum.

 


 

Genom att trycka på ”plusset”   kan du göra olika ändringar:

- Ändra datum om du utfört uppgiften en annan dag

- Välja vem uppgiften är utförd av ( om det är någon annan än du )

- Lägga till en kommentar

- Bifoga filer t.ex. vid en ID-kontroll.
Den fullständiga mäklarjournalen skriver du ut genom att gå till  i vänstermenyn på objektet.