Inledning: 


Mspecs fastighetsmäklarsystem är uppdragsbaserat. Det betyder att du som användare skapar uppdrag som sedan används som bärare av information för att arbeta med fastighetsförmedling. Uppdraget flödar genom systemet med hjälp av mäklarprocessen och mäklarjournalen. Mäklarjournalen och de juridiska texterna är grundfunktioner för att mäklaren ska utföra en korrekt fastighetsförmedling. Från början: 


När licensen skapats har ni fått ett mail där ni behöver sätta ett lösenord för att kunna logga in i Systemet. Den som ansökt om licensen blir automatiskt bolagsadministratör och kan göra alla inställningar och administrera ert fastighetsmäklarsystem. Handledning för att göra alla inledande inställningar hittar ni på http://support.mspecs.se och där söka efter manualen "snabbstart".Mäklarprocessen:


Mäklarprocessens 8 steg finns visualiserat i en flödesvy ni hittar på första sidan efter inloggning. Där finner ni också de uppdrag som är kopplade till företagets licens, kontor, och mäklare/assistent.

 


Nytt uppdrag:


När du vill skapa ett nytt uppdrag klickar du på knappen ”Nytt uppdrag” ute till höger i den första vyn du ser när du loggat in i Mspecs. Då öppnas ett formulär där du kan välja att skapa ett uppdrag utifrån vilka förutsättningar du har: 

Ny kontakt: 


För att lägga in en ny kontakt som inte är kopplad till något uppdrag ännu kan du gå till Kontakter - Kontakter i flödesvyn. Vill du istället lägga till en Extern kontakt, exempelvis bank, leverantör etc. går du istället till Kontakter - Externa kontakter.
Tryck sedan på lägg till ”Ny kontakt” uppe till höger och fyll i kontaktens uppgifter

Säljare, köpare och spekulanter som tillhör ett uppdrag läggs till i objektet.
Flikar:


Mspecs öppnar upp en ny flik i webbläsaren för varje objekt som du väljer att öppna. Startvyn behålls alltid på fliken längst till vänster, förutsatt att du inte stänger ner den fliken. Skulle du av misstag stänga fliken med startvyn får du upp den igen genom att klicka på Företagets logotyp längst uppe till vänster i objektet.
Meny:


På startsidan finns fyra val.


Flöde:           Samtliga uppdrag visualiserat i en flödesvy.

Listor:           Här hittar du listor med dina uppdrag, fakturor, kvitton och visningar.

Kontakter:     Här hittar du alla kontakter och företag.

Moduler:       Här hanterar du:

- Ert Bostadsrättsföreningsregister.

- Eventuella leverantörer.

- Du kan beställa ett separat LMU/Fastighetskarta som sparas lokalt på din dator.

- Ni kan även skapa kontorsegna dokument. Läs mer i manualen: Skapa egna dokument

Rapporter:       Här hittar du försäljningsrapport och kontaktvägsrapport. Söka:


Det är enkelt att söka efter objekt i Mspecs. Du använder fritextfältet där du kan söka på t.ex. adress eller fastighetsbeteckning. Vill du istället få fram alla objekt som hör till en viss kategori, t.ex. om du vill se alla småhus klickar du på knappen ”Objektstyp”. Där väljer du exakt vad du vill filtrera din lista efter. 

 


Du kan även spara ett filter som du lätt kan ta fram i flödesvyn:

1. Välj hur du vill att filtret skall se ut. T.ex. bocka för objektstyp: Småhus & Bostadsrätt och status: Arkiverat.


2. Klicka sedan på:


3. Namnge ditt filter:


4. Önskar du att spara ett startfilter, som väljs så fort du loggar in i Mspecs, så bockar du i rutan för Startfilter:


Ändra flödessteg på objekt:

I den första vyn som du ser när du loggar in i Mspecs, Flödesvyn, kan du ändra flödessteg på dina objekt på två sätt. Antingen genom att dra objektet till önskat steg i mäklarprocessen (Bild 1) eller genom att klicka på objektet så det öppnas i en ny flik i webbläsaren, längst ner i vänstermenyn kan du ändra status i en droplista (Bild 2)

I Objektet i vänstermenyn:

Se kort information:

Du kan även klicka på pilen för att få kort information om ansvarig mäklare, pris, viktiga datum och säljarens uppgifter.  


Hantera objekt:

  1. Flöde - Under förmedlingsuppdragets respektive steg lägger du de uppgifter, filer och dokument som hör till just det steget. Grunduppgifter om uppdraget läggs in under Objektsinfo, genom att klicka på adressen.

  2. Mäklarjournal - I mäklarjournalen hittar du de anteckningar över förmedlingsuppdraget som du som mäklare är skyldig att föra enl. FML §20. Mäklarjournalens olika delar hittar du under respektive flödessteg (punkt 1) på bilden). Genom att klicka på den gröna knappen "mäklarjournal" får du upp journalens samtliga delar.

  3. Anteckningar - Under ett telefonsamtal eller en visning kan man behöva göra noteringar. Det görs lättast genom att klicka på "Anteckningar". Varje anteckning sorteras med datum och tidsangivelse.

  4. Klippbok - Här kan du spara egna texter för att "klippa&klistra" och ha tillgängliga att använda på olika uppdrag (t.ex. områdesbeskrivningar). Du kan även titta på vår instruktionsfilm för mer information om mäklarjournalen.

  5. Genvägar till viktiga delar - Här kan du enkelt ta dig till olika ställen i uppdraget.