Här nedan finner ni handledning för Wordpress API plugin (PHP). WP-pluginet kan du använda och redigera som du önskar, men utan vårt stöd. 

Vi ansvarar inte för hur installationen fungerar i annan miljö än vår egna.

Om ni har förslag till ändringar och förbättringar i pluginet välkomnar vi det tacksamt!