Det sker i två steg:

1. I det fullständiga utdraget från lantmäteriet får du med "Gemensamhetsanläggningar 2 kr", som ger information om det finns Gemensamhetsanläggningar. 

2. Om det finns Gemensamhetsanläggningar kopplade till fastigheten, behöver ni gå till "Beställ från lantmäteriet" i objektet en gång till och endast bocka i "Full gemensamhetsanläggningar 20 kr" för att få ut fullständig information om GA.


Utdragen från lantmäteriet sparas i fliken filer på objektet.