Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum: 


Version 1.9.18 - 2020-10-28 

Version 1.9.19 - 2020-11-25 

Version 1.9.20 - 2020-12-16