I Mspecs kan du skapa objekt på fyra olika sätt. Du kan skapa via Lantmäteriet, via ditt BRF-register, skapa ett projekt eller fylla i formuläret manuellt.


Du börjar alltid med att klicka på "Nytt uppdrag" uppe till höger i flödesvyn, för att sedan välja hur du vill skapa ditt objekt. 

Skapa via Lantmäteriet: 


När du väljer att skapa ditt objekt via Lantmäteriet behöver du först välja kommun och skriva in adress eller fastighetsbeteckning för att sedan klicka på hämta. Du kommer då se de matchande resultaten. Klicka på den aktuella fastigheten för att gå vidare och för att hämta ett fastighetsutdrag. När du klickat på ditt matchande resultat kommer du få möjlighet att välja vilket kontor objektet ska tillhöra (om du är ansluten till flera kontor) och eventuellt lägga till ytterligare en handläggare. 

Sedan kan du välja vilka tjänster du vill beställa och klicka på "Skapa uppdrag". När du klickat på "Skapa uppdrag", kommer ett objekt att skapas och hamna i flödesvyn (första sidan när du loggar in i Mspecs). Du kommer också få en PDF-fil som sparas under "Filer" på ditt objekt. 
Skapa via BRF-registret: 


Om du skapat en BRF sedan tidigare har du möjlighet att skapa ett objekt via ditt BRF-register. 

Det innebär att informationen som du fyllt i på föreningen kommer följa med till objektet (det går bra att koppla din förening till ditt objekt i efterhand också).


Börja med att klicka på "Skapa via BRF-registret", skriv in din förening och klicka på "Hämta". 

Du kommer då se de matchande resultaten och kan klicka dig vidare. Om du lagt in en byggnad på din förening, vilket vi rekommenderar för bästa resultat, kommer du att få frågan om att välja byggnad alternativt koppla utan byggnad. När du gjort ditt val, kommer du få upp en ny ruta där du fyller i informationen och sedan klickar på "Skapa". 

Därefter kommer ett objekt att skapas och du hittar det i flödesvyn. 

Nytt projekt:


Genom att skapa ett projekt kan du bland annat hantera och massredigera flera objekt samtidigt för att spara tid då det är vanligt att stor del av informationen är densamma i objekten.


Börja med att klicka på "Nytt projekt" och fyll sedan i kontor och projektnamn och klicka på "Lägg till". 

Ditt projekt kommer då att skapas och du kan nu skriva en projektbeskrivning och lägga till objekt.Projektet kommer att hamna som ett "objekt" i din flödesvy, när du sedan klickar in dig på projektet öppnas projektets egna flödesvy där objekten som tillhör projektet ska skapas.
Fyll i formuläret manuellt: 


När du klickar på "Fyll i formuläret manuellt" behöver du först fylla i fälten och sedan klicka på "Skapa".  Det kommer då att skapas ett helt tomt objekt där du får skriva in all information från grunden.