Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsaren Chrome tillsammans med Mspecs. 


Följ länken nedan för att se en film med instruktioner om hur du installerar Chrome till din dator.


Klicka här: Installera Chrome