Gå till säljarens/köparens kontaktkort och i kontaktkortets nedre del finner du avsnittet för signaturer. 

  1. Klicka på knappen "New/Ny" för att lägga till den/de som ska vara ombud, fullmakt eller firmatecknare för säljaren/köparen:
  2. Välj om det är en kontaktsignatur eller om det är en dödsbodelägare.

  3. Om du väljer "Kontaktsignatur" går det bra att skriva in valfri text i fältet "Rubrik signatur"

  4. Skriv in namnet på den som ska signera (ombudet, fullmaktstagaren eller firmatecknaren).

  5. Klicka på "Save/Spara" och gå till dokumentet du vill skriva ut.

  6. Nu finns rubriken (3) ovanför namnteckningen för ombudet, fullmaktstagaren eller firmatecknaren.

  7. Det går även att redigera namnet från dokumentets sidomeny.