Gå till säljarens/köparens kontaktkort och i kontaktkortets nedre del finner du avsnittet för signaturer. 

  1. Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till den/de som ska vara ombud, fullmakt eller firmatecknare för säljaren/köparen:
  2. Välj om det är en kontaktsignatur eller om det är en dödsbodelägare.

  3. Om du väljer "Kontaktsignatur" går det bra att skriva in valfri text i fältet "Rubrik signatur"

  4. Skriv in namnet på den som ska signera (ombudet, fullmaktstagaren eller firmatecknaren).

  5. Klicka på "Save" och gå till dokumentet du vill skriva ut.


  6. Nu finns rubriken (3) ovanför namnteckningen för ombudet, fullmaktstagaren eller firmatecknaren.

  7. Det går även att redigera namnet från dokumentets sidomeny. (Klicka inom det gula fältet vid signaturen för att sidomenyn ska öppnas).