Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem dessa datum: 


Version 1.6.2 - 2018-11-28


Version 1.6.3 - 2018-12-19