Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem följande datum: 


Version 1.9.11 - 2020-01-29


Version 1.9.12 - 2020-02-26


Version 1.9.13 - 2020-04-01