Vi kommer att uppdatera Mspecs Mäklarsystem dessa datum: 


Version 1.6.4 - 2019-01-30

Version 1.6.5 - 2019-02-27

Version 1.6.6 - 2019-03-27