Nya funktioner/förbättringar 1. Marknadsvärdering – text som beskriver bedömningsskalan vid utskrift


 2. Marknadsvärdering – nu med tomträtt, arrende, del av och andelsrätt


 3. Lantbruk – nya objektstyper i listan: gård, åker, arrende

 4. Lantmäteriet – möjlighet att beställa fristående kartor


 5. Valuta – nu finns NOK som valbar valuta


 6. Dokument - tydligare gränssnitt för knappar för ny paragraf


 7. Dokument - knappen för att lägga till bevittningar har flyttats upp
 8. Faktura - val för att visa uppdragsID


Åtgärdade brister


 1. Dokument – diverse småförbättringar
 2. Objektsbeskrivning i Mspecs - visar nu valuta och vem som ska betala överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
 3. Objektsbeskrivning i Mspecs - lantbruk tar nu med byggnader
 4. Mobilversionen – knappar i rapporten fungerar nu
 5. Projekt – korrekt hantering av köpare och spekulanter
 6. Projekt och Filer – nytt gränssnitt som visar bättre hur långt olika filer är uppladdade
 7. Fakturor – diverse småfixar
 8. Rapport – summerar per objektstyp
 9. Uppdragskopiering – tar nu med dokument korrekt
 10. Bovision – överföringfix
 11. Kvitto – provision nu med korrekt momshantering
 12. Kvitton – diverse småfixar
 13. Kapitalvinstberäkning – textändring skattekostnad