Nya funktioner/förbättringar:

 1. Förbättrad dubblettsammanslagning av kontakter tex vi nytt LM-utdrag
 2. Dokument – bevittningar nu utan ort och datum


 3. Fakturor – beskrivningen uppflyttat till fakturaposterna


 4. Fakturor - nu med exkl. och inkl. moms för automatisk omräkning


 5. Kvitton - nu med exkl. och inkl. moms för automatisk omräkning


 6. Kvitto – "Välj mig"-knappen tillbaka


 7. Lantmäteriutdrag – nu med autofyll mot LM för namn och adress


 8. Lantmäteriutdrag – automatisk kategori på LM-filer
 9. Wordpress – budgivning visar nu status på budgivarens alias
 10. Projekt – egna mäklarjournalsuppgifter för bostadsrätter i nyproduktion
 11. Projekt – mäklarjournalen skrivs ut med både projektet och uppdragets poster
 12. Projekt – importera filer och bilder till en eller flera objekt

 13. Kommersiella – utökade val för kopiering av objekt


 14. Kontrakt - Om du har fler klientmedelskonton, kan du nu i kontraktsinformation, välja vilket klientmedelskonto som ska skrivas ut i §1 i köpekontraktet


 15. Marknadsvärdering – utökad marknadsvärderingsutskrift enligt bankkrav
 16. Handläggare – fält för egen titel om inte rollen passar som beskrivning


 17. Likvidavräkning - Utbetalningar av deponerad handpenning, numera med en kommentar vid utskrift


 18. Marknad – skyltfönster, nu visas upp till två kommande visningar 19. Företag – firmatecknare, förtydligande om att addera signaturer för att det ska blir rätt på dokument

 20. Fastighetsskatt – nu visar vi en hjälptext om värden (typkod och värdeår) saknas vilket gör att skatten inte kan beräknas
 21. Infoga egen snabblänk via företagsinställningar 22. Bilagan i dokumentet "Underlag för driftskostnader" (gällande lån som belastar fastigheten samt säljarens kontonummer för slutsumman) har nu flyttats till Intagsblanketten. Åtgärdade brister:

 1. Dokument – ort och datum med aktuell information
 2. Dokument – paragrafgrupp med vilken som är standardvalet
 3. Filer – åäö i filnamn hanteras nu korrekt
 4. Likvidavräkning – bankkontonummer på säljarens utskrift
 5. Uppdragets pristyp – rymmer nu fler tecken
 6. Kopiera uppdrag – information om hur många kopior som är kvar att göra
 7. Lantmäteriuppdrag – information om att förkortningar av typen S:t inte går att söka på
 8. Marknad skyltfönster – fel logga, ej kontorets, skrevs ut