I uppdateringen den 5/4 så har ändringar skett i Kommersiella fastigheter. Nedan ser du vilka förbättringar som gjorts: 


 1. Ny flik med Kommersiella inställningar i kontors och företagsinställningar

  Kontorsinställningar


  Företagsinställningar

  I inställningarna kan du lägga till egna underkategorier för lokaler, bostäder och parkeringar: 2.  Ny hantering av fliken Parkeringsplatser (se texten i bilden nedan)

 3. Ny flik med Sammanställning av hyresgästlistan, sammanställs antingen från hyresgästlistan eller manuell inmatning
 4. Kostnader - inmatning av schabloner för drift och underhållskostnader
 5. Kostnader - beräkning av fastighetsskatt.
  Om man klickar på den blå knappen "beräkna fastighetsskatt/avgift" så beräknas fastighetsskatten.
  Om du har lagt in "övriga intäkter, fastighetsskatt mm" i hyresgästlistan kan dessa summor hämtas med hjälp utav knappen "Uppdatera"
 6. Cash flow kalkylen är uppdaterad med drift och underhållskostnader.
 7. När du skriver ut cashflowkalkylen finns det 3 alternativ:

Viktigt! Fliken med parkeringsplatser ska bara användas för uppgifter som läggs ut på objektsbeskrivningar. De uppgifter som tidigare använts för att beräkna intäkter på parkeringsplatser har flyttats till hyresgästlistan. OBS!