Så här hanterar du ett samtycke/medgivande: 


Gå in på säljarens kontaktkort och skriv in namnet på personen som ska lämna ett medgivande:
Öppna sedan dokumentet "Samtycke (Äktenskapsbalken/Sambolagen)".

För att ändra så det står make/maka etc. klickar man på den lilla boxen som dyker upp framför texten, då öppnas sidomenyn och man kan då använda pilarna till höger och vänster för att ändra text.Klicka sedan inom det gula fältet så sidomenyn öppnas och du står vid fliken "Fälthanteraren", bocka ur de säljare som inte ska ha medgivande.För att lägga till ort och datum klickar du på det gula fältet vid medgivare, då öppnas sidomenyn och du är under fliken "Namnteckning". 

Skriv in ort och datum och klicka på "uppdateringsknappen" till höger.