Lägg till en fullmakt i dokumentfliken genom att klicka på knappen "lägg till dokument", öppna sedan dokumentet. 

Nu finns det olika alternativ, vi visar exempel på dokumentet Fullmakt Säljare.
Det fungerar likadant för övriga fullmakter. Alternativ 1: Det finns 2 säljare, den ena säljaren har fullmakt för den andra.1. Klicka på säljarens namn.
2. Bocka ur fullmaktsgivarens namn. 


3. Resultatet blir:
4. Klicka sedan på den de gulmarkerade signaturraderna. I sidomenyn öppnas fältet för Namnteckning.
5. Klicka på fliken Säljare.
6. Bocka ur säljaren som i detta fall inte ska skriva under ( fullmaktstagaren Lasse ). 

Nu syns enbart fullmaktsgivarens signatur. 
Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skrivas ut!
_______________________________________________________________________________________________
Alternativ 2: Säljaren behöver en fullmakt utan namn (för att skriva in fullmaktstagarens namn manuellt) :1. Klicka på "Grupp" alternativt ikonen för att öppna sidomenyn.
2. Använd pilen till höger för att växla till andra alternativet. 

3. Resultatet blir exempelvis:


4. Om det behövs, så går det att välja vem som ska skriva under. 
Klicka sedan på den de gulmarkerade signaturraderna. 
I sidomenyn öppnas fältet för Namnteckning.
5. Klicka på fliken Säljare.
6. Bocka ur säljaren som i detta fall inte ska skriva under ( Lasse ). 

Nu syns enbart fullmaktsgivaren signatur. 

 
Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skriva ut!

_______________________________________________________________________________________________

Alternativ 3: Säljaren har namnet på fullmaktstagaren:1. Klicka på "Grupp" alternativt ikonen för att öppna sidomenyn.
2. Använd pilen till höger för att växla till det tredje alternativet. 


3. I det tredje alternativet kan du sudda NN och skriva in namnet på fullmaktstagaren:Resultatet blir exempelvis:
4. Om det behövs, så går det att välja vem som ska skriva under. 
Klicka sedan på den de gulmarkerade signaturraderna. 
I sidomenyn öppnas fältet för Namnteckning.
5. Klicka på fliken Säljare.
6. Bocka ur säljaren som i detta fall inte ska skriva under ( Lasse ). 

Nu syns enbart fullmaktsgivaren signatur. 

 
Om du inte önskar göra andra ändringar i dokumentet så är fullmakten klar att skriva ut!