Nya funktioner/förbättringar


1. Kommersiella - objektsbeskrivning ändrat till areal från area2. Kommersiella lokaler - företag till salu, objektsbeskrivning och Mspecs standardhemsida
3. Kommersiella - ny objektstyp, vårdbyggnad


4. Kommersiella - ny objektstyp, övrigt med fritext


5. Standardhemsidan - områdesbeskrivning

6. Värderingsenhet småhus - nytt sätt att visa värderingsenheter

7. Kvitto - finns nu utskrift i PDF-format. 

8. Nya dokument - Klippboken finns tillgänglig
Åtgärdade brister1. SMS - städning av SMSnummer
2. Kommersiella lokaler - fönsterskyltar
3. Faktura - diverse fixar i PDF
4. Fakturor - rättningar på PDF
5. Likvidaräkningen - förbättring av fördelningsfunktionen
6. Projekt - öppna bilder i bildlistan

7. Kalender - fixad språkning