Nya funktioner/förbättringar

 1. Dokument - Nya dokumenthanteringen släpps, vänligen klicka här för att se våra instruktionsfilmer 2. Kapitalvinst - stöd för K7-blanketter för kommersiella och lantbruk

 3. Kapitalvinst - vi summerar kostnaden om man lägger in poster från samma år


 4. Kapitalvinst - avdrag under 5000kr räknas ej med i beräkningen

 5. Mäklarjournalen - ny färg för notiser

 6. Anteckningar - ny form för notiser


 7. Lantmäteriet - möjlighet att söka i byggnadsregister efter t.ex. skyddsrum

     

Åtgärdade brister

 1. Brevmall - kallelse tillträde bank, textjusteringar
 2. Kaptalvinst - förbättrade hjälptexter
 3. Fönsterskylt - layoutjusteringar
 4. Budgivning - ny svenskt format på datum
 5. Kommersiella - hyresgästlistans pdfn fixad
 6. Fakturan - pdf versionen buggrättad