Som kontorsadministratör har du nu möjlighet att lägga till områdesbeskrivningar på ditt kontor. 

Logga in i Mspecs med ditt admin-konto. Gå kontorsinställningar - välj ett kontor, och gå till fliken "Områdesbeskrivningar". 

Klicka sedan på "Lägg till "
Du har möjlighet att lägga till en bild, skriva in områdets namn samt skriva in text om själva området. 

Klicka sedan på "lägg till". 
Gå sedan till ett objekt som är kopplat till ditt kontor. 


Gå till Objektsinfo - Närområde och klicka på knappen "Sök områdesbeskrivning".
Välj sedan önskad beskrivning. Då kommer informationen in i objektet: 
I objektsbeskrivningen kan du sedan välja att få med områdesbeskrivningen vid utskrift, genom att bocka i "områdesbeskrivning" i utskriftsvalet.