För att ändra en spekulant till köpare, går du till Kontakter - Spekulanter. 
Välj din spekulant, klicka på kugghjulet till höger och sedan på Information. 
Klicka sedan på Hitta Uppdrag.